Odznaczenia PZW


REGULAMIN
NADAWANIA ODZNAK HONOROWYCH i OKOLICZNO列IOWYCH
POLSKIEGO ZWI╴KU W犵KARSKIEGO

Wprowadzony uchwa陰 ZG PZW nr 44 z dnia 17 grudnia 1994 r. z poprawkami wprowadzonymi
uchwa豉mi ZG PZW nr 101 z dnia 27 kwietnia 1996 r. oraz nr 98 z dnia 30 marca 2001 r.
Zgodnie z 16 Statutu PZW, za zas逝gi w dzia豉lno軼i na rzecz w璠karstwa, cz這nek Zwi您ku mo瞠
otrzyma tytu Cz這nka Honorowego PZW, odznaki honorowe PZW, medal „Za zas逝gi w rozwoju w璠karstwa"
oraz odznaki okoliczno軼iowe i wyr騜nienia.

ROZDZIA 1
Odznaki honorowe

1.Odznakami honorowymi s:
a )odznaka Cz這nka Honorowego PZW,
b )odznaka PZW srebrna, z這ta i z這ta z wie鎍ami,
c )medal „Za zas逝gi w rozwoju w璠karstwa"
2.Odznakami okoliczno軼iowymi PZW s odznaki i medale upami皻niaj帷e wa積e dla Zwi您ku rocznice i wydarzenia.
3.Odznaka lub medal PZW mog by nadane cz這nkowi PZW lub obywatelowi innego pa雟twa b璠帷ego cz這nkiem organizacji w璠karskiej tego pa雟twa oraz innym osobom nie b璠帷ym cz這nkami PZW
4.Odznaka PZW mo瞠 by nadana osobie, kt鏎a wnios豉 istotny wk豉d w rozw鎩 PZW, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybacko-w璠karskiej i ochrony w鏚, sportu w璠karskiego oraz etyki w璠karskiej
5.Opr鏂z wymog闚 okre郵onych w pkt 4. warunkiem nadania kolejnych odznak PZW jest:

a )srebrnej odznaki - co najmniej 5-letni okres dzia豉lno軼i w PZW,
b )z這tej odznaki - co najmniej 3-letni okres dzia豉lno軼i od nadania odznaki srebrnej,
c )z這tej odznaki z wie鎍ami - co najmniej 7-letni okres dzia豉lno軼i od nadania odznaki z這tej,
d)w przypadku uzasadnionych szczeg鏊nymi zas逝gami kandydata przedstawionego do wyr騜nienia odznak, mo積a odst徙i od wymog闚 pkt 5 a, b, c,

6.Odznak PZW nadaje w drodze uchwa造 Zarz康 G堯wny PZW.
7.Odznaki wraz z legitymacjami wr璚zane s przez przedstawicieli w豉dz i organ闚 Polskiego Zwi您ku W璠karskiego. Wr璚zenia dokonuje si na posiedzeniach w豉dz i organ闚 zwi您ku, w czasie walnych zgromadze k馧 lub z okazji uroczysto軼i i imprez PZW
8.Wnioski o nadanie odznak sporz康zane s w ko豉ch i okr璕ach, a zatwierdzone na posiedzeniach zarz康闚, komisji rewizyjnych i s康闚 kole瞠雟kich lub na posiedzeniach przedstawicieli tych w豉dz i organ闚.
8.l. W豉dze k馧 i okr璕闚 mog dokonywa podzia逝 limitu odznak i rozpatrywa wnioski ka盥 w swoim zakresie.
8.2. Wnioski o nadanie odznak dla cz這nk闚 naczelnych w豉dz i organ闚 PZW oraz komisji dzia豉j帷ych przy Zarz康zie G堯wnym PZW przedstawiaj: prezes ZG oraz przewodnicz帷y GKR i GSK po zasi璕ni璚iu opinii - odpowiednio Prezydium ZG, GKR i GSK.
8.3. Wnioski o nadanie odznak dla prezes闚 zarz康闚 k馧 i okr璕闚, przewodnicz帷ych okr璕owych komisji rewizyjnych i okr璕owych s康闚 kole瞠雟kich s sporz康zane przez w豉dze i organa wy窺zego szczebla.
8.4. Wszystkie wnioski przedstawione przez zarz康y okr璕闚 i Zarz康 G堯wny PZW weryfikuje G堯wna Komisja Odznak ZG PZW i przedstawia propozycje do zatwierdzenia Zarz康owi G堯wnemu PZW. Og鏊na ilo嗆 wniosk闚 nadsy豉nych z okr璕闚 powinna by przedstawiona na wsp鏊nych zestawieniach i nie mo瞠 przekracza limitu przys逝guj帷ego danemu okr璕owi, tj. 2,5 promila ilo軼i cz這nk闚.
8.5. Wnioski o nadanie odznak PZW dla obywateli innych pa雟tw lub os鏏 wsp馧dzia豉j帷ych z PZW sporz康zaj zarz康y okr璕闚 i Prezydium ZG PZW oraz organa Zwi您ku.
9.Wnioski o nadanie odznak lub innych wyr騜nie wype軟ia si na formularzach wed逝g ustalonego wzoru.
9.1. Wnioski z k馧 nale篡 sk豉da do zarz康闚 okr璕闚 w terminie do ko鎍a marca danego roku.
9.2. Wnioski z okr璕闚 oraz sporz康zane przez w豉dze i organa PZW nale篡 przedk豉da G堯wnej Komisji Odznak ZG PZW w terminie do ko鎍a czerwca danego roku.
9.3. G堯wna Komisja Odznak przedstawia Prezydium ZG PZW rozpatrzone wnioski w terminie do 15 pa寮ziernika danego roku.
10.Wnioski przes豉ne z pomini璚iem trybu okre郵onego w niniejszym regulaminie lub po terminach okre郵onych w pkt 9, G堯wna Komisja Odznak pozostawia bez rozpatrzenia.
11.Komisja Odznak kwalifikuje wnioski przy udziale co najmniej trzech cz這nk闚 komisji.
12.W przypadku negatywnego za豉twienia wniosku o nadanie odznaki PZW przez okr璕ow i G堯wn Komisj Odznak - wniosek z uzasad要ieniem zwracany jest do wnioskodawcy.
13.Cz這nek traci odznak w razie wykluczenia go z PZW.
14.G堯wna Komisja Odznak prowadzi imienny wykaz wydanych odznak PZW.
15.Wz鏎 odznaki stanowi za陰cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


ROZDZIA 2
Cz這nek Honorowy PZW

1.Najwy窺zym odznaczeniem w PZW jest tytu "Cz這nek Honorowy PZW".
2.Tytu „Cz這nek Honorowy PZW" nadaje, na wniosek Zarz康u G堯wnego PZW, Krajowy Zjazd Delegat闚 PZW.
3.Wniosek o nadanie tytu逝 "Cz這nek Honorowy PZW" dla cz這nk闚 okr璕u uchwala Okr璕owy Zjazd Delegat闚. Wnioski o nadanie odznaczenia dla cz這nk闚 Zarz康u G堯wnego, G堯wnej Komisji Rewizyjnej i G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego przedstawiaj odpowiednio Zarz康 G堯wny, G堯wna Komisja Rewizyjna i G堯wny S康 Kole瞠雟ki
4.Kandydat do tytu逝 "Cz這nek Honorowy PZW" powinien spe軟ia nast瘼uj帷e kryteria:
a )nale瞠 do PZW co najmniej 25 lat,
b )pe軟i funkcje z wyboru we w豉dzach i organach Zwi您ku minimum 5 kadencji,
c )posiada odznak z這t z wie鎍ami minimum 7 lat,
d )wszystkie ustalone kryteria kandydat do odznaczenia winien spe軟ia 陰cznie,
e )nie stosuje si odst瘼stw od ustalonych kryteri闚,
5.Ustala si limit ilo軼iowy:
a )dla okr璕闚 - w wysoko軼i jedno odznaczenie na ka盥e pe軟e 10 tys. cz這nk闚. W przypadku braku tej ilo軼i oraz w przypadku jej wielokrotno軼i obowi您uje zasada - jedno wyr騜nienie na ponad 5 tys. ko鎍owej liczby cz這nk闚.
b )dla Zarz康u G堯wnego - 4 odznaczenia,
c )dla G堯wnej Komisji Rewizyjnej - 2 odznaczenia,
d )dla G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego - l odznaczenie,
6.Wnioski wraz z uchwa豉mi nale篡 nadsy豉 do biura Zarz康u G堯wnego nie p騧niej ni na 2 miesi帷e przed Krajowym Zjazdem Delegat闚
7.Wz鏎 odznaki stanowi za陰cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIA 3
Medal "Za Zas逝gi w rozwoju w璠karstwa"

1.Medal "Za zas逝gi w rozwoju w璠karstwa" mo瞠 by nadany cz這nkowi PZW lub jednostce organizacyjnej PZW, za szczeg鏊ne zas逝gi w rozwoju w璠karstwa, sportu w璠karskiego, w gospodarce rybackiej, ichtiologii, gospodarce i budownictwie wodnym, w odnowie w鏚 oraz innej dzia豉lno軼i zwi您anej z w璠karstwem. Mo瞠 by r闚nie nadany osobie nie b璠帷ej cz這nkiem PZW lub obywatelowi innego pa雟twa.
2.Medal nadaje w drodze uchwa造 Zarz康 G堯wny PZW na wniosek Prezydium ZG PZW, zarz康闚 okr璕闚 lub G堯wnej Komisji Odznak.
3.Medal wr璚zany jest z okazji uroczysto軼i zwi您anych z dzia韋alno軼i PZW lub spotka z delegatami zagranicznymi przez upowa積ionych dzia豉czy.
4.G堯wna Komisja Odznak prowadzi rejestr os鏏 odznaczonych medalem.
5.Wz鏎 medalu stanowi za陰cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


Za陰cznik nr 1

Odznaka srebrna
Kr捫ek metalowy o 鈔ednicy 18 mm, grubo軼i 1 mm, kolor szary.
W dolnej po這wie wizerunek ryby 這sosiowatej, w 鈔odku litery PZW. Od g這wy ryby i jej ogona biegn w g鏎 li軼ie d瑿owe zamykaj帷e okr庵.

Odznaka z這ta
Kr捫ek metalowy o 鈔ednicy 18 mm, grubo軼i 1 mm, kolor z這ty.
W dolnej po這wie wizerunek ryby 這sosiowatej, w 鈔odku litery PZW. Od g這wy ryby i jej ogona biegn w g鏎 li軼ie d瑿owe zamykaj帷e okr庵.

Odznaka z這ta z wie鎍ami
Kr捫ek metalowy o 鈔ednicy 18 mm, grubo軼i 1 mm, kolor z這ty.
Wok馧 brzeg闚 odznaki, tworz帷 zamkni皻y okr庵 biegnie wieniec z li軼i, szer. 2 mm. W 鈔odku wie鎍a z li軼i, w g鏎nej cz窷ci litery PZW a pod nimi wizerunek ryby wykonany w emalii koloru granatowego.


Za陰cznik nr 2

Medal "Za zas逝gi w rozwoju w璠karstwa"
Kr捫ek z metalu, o 鈔ednicy 32 mm, grubo軼i 3 mm, kolor z這ty.
Awers: w g鏎nej po這wie napis "Za zas逝gi w rozwoju w璠karstwa" oddzielonymi stylizowanymi falami od wizerunku ryby (karpia) umieszczonego w dolnej po這wie.
Rewers: wzd逝 g鏎nego brzegu po這wy medalu napis "Polski Zwi您ek W璠karski", wzd逝 dolnego brzegu stylizowane li軼ie, 鈔odek medalu pusty.

Za陰cznik nr 3

Odznaka Cz這nka Honorowego PZW
Kr捫ek metalowy o 鈔ednicy 18 mm. i grubo軼i 2 mm, kolor szary.
Wzd逝 g鏎nego brzegu odznaki napis "Cz這nek Honorowy" w 鈔odku litery PZW, w dolnej po這wie odznaki wizerunek ryby wykonany bia陰 emali .